องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
39
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1176
ผู้เข้าชมทั้งหมด
37037
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ (โครงการก่อสร้าง รั้ว ห้องน้ำ-ห้องส้วม เสาธง ศูนพัฒนาเด็กเล็กหนองแต้ หมู่ที่ ๕)
ราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง (ศูนย์บ้านหนองแต้) บ้านหนองแต้หมู่ที่ ๕
ราคากลางก่อสร้างภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ หมุู่ 5
ประกาศสอบราคาก่อสร้างภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้
กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ประกาศจาก อบต. ทั้งหมด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง จัดทำแผนการจัดหา...
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
ประกาศ....เรื่อง ประกาศสอบราคาก่อสร้างภายในอาหารศูนย์พั...
ประกาศ....เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจ้าง ตามข้อบัญญัติ ประจ...
ประกาศ....เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ตามข้อบัญญั...
ประกาศ....เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ตามข้อบัญญัติ ปร...
ประกาศ....เรื่อง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบั...
จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน : นายก อบต.บ้านดง
นายนิติธร ชาญวิรัตน์ : ปลัด อบต.บ้านดง
ร้องทุกข์สมุดเยี่ยมกระดานสนทนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลที่พัก
สถานที่ควรรู้
ข้อมูลทั้งหมด
การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง...
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติประชารัฐ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติประชารัฐ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิ...
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชา...