๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี


ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารตำบลบ้านดง
เข้าสู่เว็บไซต์