องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน  ITA  ประจำปี  2562
รายงานการเงินประจำเดือน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
46
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5069
ผู้เข้าชมทั้งหมด
154633
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
วันที่ ๒๕ พ.ย.๖๒ ชมรมคนรักสุขภาพ อบต.บ้านดงร่วมโครงการคนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน ๑๑๐วัน ๑๐ ล้านกิโลเมตร มีกิจกรรมตรวจสุขภาพโดย สสอ.อุบลรัตน์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น.เป็นต้นไป นำโดย ท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ท่านปลัดสุพล บาอุ้ย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านดง