องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน  ITA  ประจำปี  2562
รายงานการเงินประจำเดือน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
148
ผู้เข้าชมเดือนนี้
2075
ผู้เข้าชมทั้งหมด
167158
 
กิจกรรม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง มอบถังขยะสำหรับใส่ขยะติดเชื้อให้ หมู่บ้านในเขต ตำบลบ้านดง ทั้ง 15 หมู่บ้าน พร้อมสาธิตวิธีเก็บหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
 
 
งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง มอบถังขยะสำหรับใส่ขยะติดเชื้อให้ หมู่บ้านในเขต ตำบลบ้านดง ทั้ง 15 หมู่บ้าน พร้อมสาธิตวิธีเก็บหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว นำโดย จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง นางสมพิต ศรีแนน รองนายก อบต.บ้านดง คุณหมอสุธานี อุปัชฌาย์ ผอ.รพ.สต.บ้านดง นางสาวเนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขภิบาลสุขาภิบาล นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล และทีมงานองค์งการบริหารส่วนตำบลบ้านดง #และขอบพระคุณทีม ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต.บ้านดง และอสม.ทุกๆท่านครับ