องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน  ITA  ประจำปี  2562
รายงานการเงินประจำเดือน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
99
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1998
ผู้เข้าชมทั้งหมด
217665
 
กิจกรรม
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ " #วิทยากรชุมชนคนฮักสิ่งแวดล้อม" ประจำศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะชุมชน
 
วันนี้อบรมเชิงปฏิบัติการ " #วิทยากรชุมชนคนฮักสิ่งแวดล้อม" ประจำศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ตัวแทนคุ้ม ทั้ง ๙ คุ้ม 
วิทยากร โดย ท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาลและ นายทรงวุฒิ  พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล พร้อมทีมส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม