องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน ITA ประจำปี 2562
รายงานการเงินประจำเดือน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
152
ผู้เข้าชมเดือนนี้
2079
ผู้เข้าชมทั้งหมด
167162
 
กิจกรรม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง มอบถังขยะสำหรับใส่ขยะติดเชื้อให้ หมู่บ้านในเขต ตำบลบ้านดง ทั้ง 15 หมู่บ้าน พร้อมสาธิตวิธีเก็บหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง มอบถังขยะสำหรับใส่ขยะติดเชื้อให้ หมู่บ้านในเขต ตำบลบ้านดง ทั้ง 15 หมู่บ้าน พร้อมสาธิตวิธีเก็บหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายอนันต์ จันทะเขต หัวหน้าสำนักปลัด นายศิริศักดิ์ อินสา ผู้อำนวยการกองช่าง และข้ารชการพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ออกปฏิบัติการฉีดพ้นทำความสะอาด ทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน ในตำบลเขตบ้านดง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โควิด - 19 (COVID-19)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายอนันต์ จันทะเขต หัวหน้าสำนักปลัด นายศิริศักดิ์ อินสา ผู้อำนวยการกองช่าง และข้ารชการพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ออกปฏิบัติการฉีดพ้นทำความสะอาด ทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน ในตำบลเขตบ้านดง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โควิด - 19 (COVID-19)
 
เรื่อง โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
เรื่อง โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
 
23.12.2562ท่านจ่าสิบเอกอดุศักดิ์ เล่ห์กัน พร้อมทีมงาน บรรยายเรื่องการคัดแยกขยะต้นทาง ณ บ้านโคกสูง หมู่ 5 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
23.12.2562ท่านจ่าสิบเอกอดุศักดิ์ เล่ห์กัน พร้อมทีมงาน บรรยายเรื่องการคัดแยกขยะต้นทาง ณ บ้านโคกสูง หมู่ 5 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
 
22.12.2562ท่านจ่าสิบเอกอดุศักดิ์ เล่ห์กัน พร้อมทีมงาน บรรยายเรื่องการคัดแยกขยะต้นทาง ณ บ้านคำบอน หมู่ 4 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
22.12.2562ท่านจ่าสิบเอกอดุศักดิ์ เล่ห์กัน พร้อมทีมงาน บรรยายเรื่องการคัดแยกขยะต้นทาง ณ บ้านคำบอน หมู่ 4 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
 
กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ Zero Waste ภายใต้โครงการขอนแก่นน่าอยู่ มุ่งสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลาง บ้านหน้องหญ้าปล้อง ม.๖ ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ Zero Waste ภายใต้โครงการขอนแก่นน่าอยู่ มุ่งสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลาง บ้านหน้องหญ้าปล้อง ม.๖ ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
 
กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ Zero Waste ภายใต้โครงการขอนแก่นน่าอยู่ มุ่งสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม อบต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ Zero Waste ภายใต้โครงการขอนแก่นน่าอยู่ มุ่งสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม อบต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
 
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
 
 ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ
ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ
 
โครงการสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ รักน้ำ รักป่า รักษาแผน่ดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวรรอบๆหนองบึงไทร บ้านดง หมู่ที่ 2,3
โครงการสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ รักน้ำ รักป่า รักษาแผน่ดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวรรอบๆหนองบึงไทร บ้านดง หมู่ที่ 2,3
 
ซ่อมถนนสายบ้านดง-บ้านกุดเชียงมี 21 มิ.ย.
ซ่อมถนนสายบ้านดง-บ้านกุดเชียงมี 21 มิ.ย.
 
บริษัท ซัมมิท ควีน จำกัด พร้อมผู้ใหญ่ใจดี อีกทั้งแม่ครูเยาวลักษณ์ แม่ครูสุดฤดี ร.ร.แก่นนครฯ (ได้ร่วมบุญ) ได้ให้มาเยี่ยมเยือนและมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดง
บริษัท ซัมมิท ควีน จำกัด พร้อมผู้ใหญ่ใจดี อีกทั้งแม่ครูเยาวลักษณ์ แม่ครูสุดฤดี ร.ร.แก่นนครฯ (ได้ร่วมบุญ) ได้ให้มาเยี่ยมเยือนและมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดง
 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ อบต.สงเปลือยอ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ อบต.สงเปลือยอ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
 
โครงการเมืองสะอาด คนใชาติมีสุข เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
โครงการเมืองสะอาด คนใชาติมีสุข เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
 
ซ่อมถนนภายในหมู่บ้านกุดเชียงมี
ซ่อมถนนภายในหมู่บ้านกุดเชียงมี
 
เรื่อง ซ่อมถนนเส้นบ้านขุนด่าน-บ้านดง
เรื่อง ซ่อมถนนเส้นบ้านขุนด่าน-บ้านดง
 
โครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน ในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด
โครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน ในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด
 
พิธีเปิดโครงการ "หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" อบต.บ้านดง โดยท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง คณะผู้บริหาร กำนันเชิดชัย ฐานะ ผญบ.ทุกหมู่บ้าน ประธานสภา ส.อบต. ท่านปลัดสุพล บาอุ้ย พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.บ้านดง ร่วมงานอย่างอบอุ่น
พิธีเปิดโครงการ "หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" อบต.บ้านดง โดยท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง คณะผู้บริหาร กำนันเชิดชัย ฐานะ ผญบ.ทุกหมู่บ้าน ประธานสภา ส.อบต. ท่านปลัดสุพล บาอุ้ย พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.บ้านดง ร่วมงานอย่างอบอุ่น
 
เรื่อง โครงการ "ขยะบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต" ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
เรื่อง โครงการ "ขยะบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต" ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
 
กิจกรรม 5 ส กองคลัง
กิจกรรม 5 ส กองคลัง
 
โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565)
โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565)
 
โครงการรวมพลคนรักสุขภาพ และ ส่งเสริมการออกกำลังกาย สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการรวมพลคนรักสุขภาพ และ ส่งเสริมการออกกำลังกาย สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างและจิตรอาสาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ร่วมพิธีถวานพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างและจิตรอาสาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ร่วมพิธีถวานพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
 
งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดยคณะผู้บริหาร และงานสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน สตรี และประชาชนทัวไป ประจำปีงบประมาณ 2562 ในการนี้ได้จัดอบรมให้ความรู้และลงมือปฏิบัติ การทำ น้ำเต้าฮู้ ปลาท่องโก๋ และสังขยา ใบเตย เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับ กลุ่มแม่บ้านและประชาชนในตำบล
งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดยคณะผู้บริหาร และงานสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน สตรี และประชาชนทัวไป ประจำปีงบประมาณ 2562 ในการนี้ได้จัดอบรมให้ความรู้และลงมือปฏิบัติ การทำ น้ำเต้าฮู้ ปลาท่องโก๋ และสังขยา ใบเตย เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับ กลุ่มแม่บ้านและประชาชนในตำบล
 
"ขยะบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต"
"ขยะบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต"
 
ประชุมการดำเนินงานโครงการ ใกล้ชิดใกล้ใจ ใส่ใจดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์ยันเชิงตะกอน ๒๙พ.ค.๖๒
ประชุมการดำเนินงานโครงการ ใกล้ชิดใกล้ใจ ใส่ใจดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์ยันเชิงตะกอน ๒๙พ.ค.๖๒
 
อบต.บ้านดง ร่วมกับ กรมปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ ดำเนินการทำหมันสุนัข/แมว ค่ะ ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ นำสุนัข/แมวของท่าน มาทำหมันได้ ณ ที่ทำการ อบต.บ้านดง วันนี้ตลอดทั้งวันค่ะ
อบต.บ้านดง ร่วมกับ กรมปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ ดำเนินการทำหมันสุนัข/แมว ค่ะ ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ นำสุนัข/แมวของท่าน มาทำหมันได้ ณ ที่ทำการ อบต.บ้านดง วันนี้ตลอดทั้งวันค่ะ
 
โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง "สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส ใส่ใจสุขภาพ"อบต.บ้านดง ปันฮัก สู่ชุมชน
กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง "สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส ใส่ใจสุขภาพ"อบต.บ้านดง ปันฮัก สู่ชุมชน
 
ตายขน จนช่วย ป่วยนำส่งโรงพยาบาล ดูแล ตั้งแต่ตั้งครรภ์ ยันเชิงตะกอน อบต.บ้านดง ปันฮักสู่ชุมชน
ตายขน จนช่วย ป่วยนำส่งโรงพยาบาล ดูแล ตั้งแต่ตั้งครรภ์ ยันเชิงตะกอน อบต.บ้านดง ปันฮักสู่ชุมชน
 
วันที่ 8 มี.ค.62 ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง และ นายทรงวุฒิ พิศพล รับเกียรติจาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา เชิญเป็นวิทยากร การบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง อย่างยั่งยืน (เปลี่ยนขยะเป็นบุญ) ณ ที่ว่าการอำเภอราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 8 มี.ค.62 ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง และ นายทรงวุฒิ พิศพล รับเกียรติจาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา เชิญเป็นวิทยากร การบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง อย่างยั่งยืน (เปลี่ยนขยะเป็นบุญ) ณ ที่ว่าการอำเภอราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
 
วันที่ 6 มี.ค.62 นายทรงวุฒิ พิศพล รับเชิญเป็นวิทยากร การบริหารจัดการขยะ การเปลี่ยนขยะเป็นเงิน (เป็นบุญ) "ขยะบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม" ให้ผู้นำชุมชน ๑๖ หมู่บ้าน พร้อมคณะกรรมการ จำนวน ๑๖๐ คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
วันที่ 6 มี.ค.62 นายทรงวุฒิ พิศพล รับเชิญเป็นวิทยากร การบริหารจัดการขยะ การเปลี่ยนขยะเป็นเงิน (เป็นบุญ) "ขยะบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม" ให้ผู้นำชุมชน ๑๖ หมู่บ้าน พร้อมคณะกรรมการ จำนวน ๑๖๐ คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
 
เรื่อง การออกสำรวจและประชาคมแผนพัฒนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) แผน 4 ปี ( 2561 - 2564 ) ปี 2562
เรื่อง การออกสำรวจและประชาคมแผนพัฒนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) แผน 4 ปี ( 2561 - 2564 ) ปี 2562
 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภออุบลรัตน์ (ศป.ปส.อ.อุบลรัตน์) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ตรวจหาสารเสพติด ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภออุบลรัตน์ (ศป.ปส.อ.อุบลรัตน์) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ตรวจหาสารเสพติด ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส บ้านห้วยทราย ม.14
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส บ้านห้วยทราย ม.14
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะชุมชน ทั้ง ๒๐ ชุมชน โดย อบจ.ขอนแก่น ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ประจำปี 2562 ณ ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะชุมชน ทั้ง ๒๐ ชุมชน โดย อบจ.ขอนแก่น ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ประจำปี 2562 ณ ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
 
ป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 
โครงการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2562
โครงการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2562
 
5 Dec 2018 working
5 Dec 2018 working
 
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปี 2561
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปี 2561
 
การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติประชารัฐ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติประชารัฐ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
 
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงจัดกิจกรรมร่วมทำบุญประเพณีตักบาตรเทโว นมัสการองค์พระใหญ่ ไหว้รอยพระพุทธบาท ประจำปี ๒๕๕๘ ของอำเภออุบลรัตน์
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงจัดกิจกรรมร่วมทำบุญประเพณีตักบาตรเทโว นมัสการองค์พระใหญ่ ไหว้รอยพระพุทธบาท ประจำปี ๒๕๕๘ ของอำเภออุบลรัตน์
 
กิจกรรมวันปิยมหาราช 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ณ ที่ทำการอำเภออุบลรัตน์
กิจกรรมวันปิยมหาราช 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ณ ที่ทำการอำเภออุบลรัตน์
 
โครงการทอดเทียนพรรษา 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
โครงการทอดเทียนพรรษา 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
งานโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
งานโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง
กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง
 
งานบุญบั้งไฟบ้านหนองแต้ ปี 2558 อบต.บ้านดง
งานบุญบั้งไฟบ้านหนองแต้ ปี 2558 อบต.บ้านดง
 
โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลวังกะ(อ.สังขละบุรี) และเทศบาลตำบลหนองขาว(อ.ท่าม่วง) จ.กาญจนบุรี
โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลวังกะ(อ.สังขละบุรี) และเทศบาลตำบลหนองขาว(อ.ท่าม่วง) จ.กาญจนบุรี
 
อบต.บ้านดงร่วมกับ บริษัท กระทิงแดง จัดงานบุญบั้งไฟ วันที่ ๖-๗ มิ.ย.๒๕๕๘
อบต.บ้านดงร่วมกับ บริษัท กระทิงแดง จัดงานบุญบั้งไฟ วันที่ ๖-๗ มิ.ย.๒๕๕๘
รายการกล้าลองกล้าลุย ร่วมกับ ช่อง7 ช่อง 5
 
งานต้อนรับองค์มนตรี วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ งานติดตามสถานการณ์น้ำ
งานต้อนรับองค์มนตรี วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ งานติดตามสถานการณ์น้ำ
 
งานอุบลรัตน์สัมพันธ์ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗
งานอุบลรัตน์สัมพันธ์ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗
 
งานบุญมหาชาติ ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗
งานบุญมหาชาติ ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗
 
งานกุ้มข้าวใหญ่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
งานกุ้มข้าวใหญ่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
 
กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมบั้งไฟกือ บั้งไฟล้าน แสนและตะไลหมื่อนอันยิ่งใหญ่
ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมบั้งไฟกือ บั้งไฟล้าน แสนและตะไลหมื่อนอันยิ่งใหญ่
ณ บ้านหนองแต้ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ชมขบวนแห่บั้งไฟอันตระการตา วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ชมการจุดบั้งไฟ
 
โครงการปลูกต้นไม้หรือหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๖
โครงการปลูกต้นไม้หรือหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๖
วันพุธ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ.หนองลาดควาย ม.๘,๑๕ บ้านกุดเชียงมี
ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
 
รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ประจำปี๒๕๕๖ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖
รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ประจำปี๒๕๕๖ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖
 
โครงการกีฬาสีต้านยาเสพติย ประจำปี๒๕๕๖
โครงการกีฬาสีต้านยาเสพติย ประจำปี๒๕๕๖
 
บุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภออุบลรัตน์ประจำปี๒๕๕๖ วันที่๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
บุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภออุบลรัตน์ประจำปี๒๕๕๖ วันที่๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 
กีฬาประเพณี อุบลรัตน์สัมพันธ์ ครั้งที่๒๖ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
กีฬาประเพณี อุบลรัตน์สัมพันธ์ ครั้งที่๒๖ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
 
ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ๒๕๕๖
ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ๒๕๕๖
 
ภาพกิจกรรมโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕ ณ หนองบึงไทร บ้านดง หมู่ที่ ๒,๓
ภาพกิจกรรมโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕ ณ หนองบึงไทร บ้านดง หมู่ที่ ๒,๓
 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕