องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน  ITA  ประจำปี  2562
รายงานการเงินประจำเดือน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
165
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5847
ผู้เข้าชมทั้งหมด
183190
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่านประจำปี พ.ศ. 2563
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561