องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน  ITA  ประจำปี  2562
รายงานการเงินประจำเดือน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
99
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1998
ผู้เข้าชมทั้งหมด
217665
 
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ด้วยวิธี e-biding)
 
เรื่อง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
เรื่อง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ผด.2)
 
เรื่อง ขออนุมัติใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
เรื่อง สรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ (กั้นห้องเรียนจำนวน 2 ห้อง)
 
เรื่อง ขอส่งแบบรายงานผลปกิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561
 
เรื่อง รายงายแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. 2560
 
เรื่อง ขอส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
 
ถนนลูกรัง-บ้านดง-หมู่ที่-2-สายที่สาธารณะดอนโรงเรียนเชื่อมลำห้วยคุมมุม
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560