องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน  ITA  ประจำปี  2562
รายงานการเงินประจำเดือน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
85
ผู้เข้าชมเดือนนี้
2933
ผู้เข้าชมทั้งหมด
199235
 
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
 
สรุปโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายบ้านขุนด่าน หมู่ที่ ๑ (ซอยหลังวัดอุตสาหะ)
 
สรุปโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายบ้านขุนด่าน หมู่ที่ ๑ (ซอยหลังวัดอุตสาหะ)>>>ไฟล์ดาวน์โหลด