องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน  ITA  ประจำปี  2562
รายงานการเงินประจำเดือน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
82
ผู้เข้าชมเดือนนี้
2930
ผู้เข้าชมทั้งหมด
199232
 
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
 
รายงานผลและขอความเห็นชอบการใช้ราคากลางดำเนินสายบ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 (สายแยกทางหลวงหมายเลข 4049 บ้านทรัพย์ภูพาน-บ้านขุนด่าน)
 
ไฟล์ดาวน์โหลด>>>รายงานผลและขอความเห็นชอบการใช้ราคากลางดำเนินสายบ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10