องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน  ITA  ประจำปี  2562
รายงานการเงินประจำเดือน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
82
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1981
ผู้เข้าชมทั้งหมด
217648
 
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
 
มารู้จัก ขยะกันเถอะ
ศูนย์การเรียนรู้การเพราะเลี้ยงไส้เดือน
สรุปภาพซื้อขยะรอบ6(2)
รอบ6กิจกรรมรับซื้อขยะ ภายใต้โครงการธนาคาร
ภาพกิจกรรมการมอบสวัสดิการเงินฌาปณกิจตาม
ทะเบียนการมอบเงินฌาปนกิจ
การทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะที่ย่อยสลายได้
ใบสมัครสมาชิก
ใบขอมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
แบบคำร้องขอรับเงินกองทุน
แนวทางและขั้นตอนการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง
๓ ห่วง ๒ เงื่อนเรื่องขยะ