ส่วนราชการ  |  ผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา  |  สำนักงานปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์  เล่ห์กัน : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ดาบตำรวจพิชิต วารีศรี : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ดาบตำรวจพิชิต วารีศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสมพิศ ศรีแนน : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสมพิศ ศรีแนน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายบุญเกิด พานโคตร : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำ
นายบุญเกิด พานโคตร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำ